08 Nov 2015

KAMMARMUSIKEN I BORÅS

Quatuor Zaïde Stråkkvartett

C.Juillard + L Boulin Raulet / fiol, S Chenaf / altfiol, J. Salmona / cello

Program

för detaljerad version se nedladbar filSjostakovitj: Stråkkvartett nr 7 op. 108

Mozart: Stråkkvartett nr 14, K 387

Bartok: Stråkkvartett nr 5


Söndag 08 November 2015

kl 16:00

Borås Konstmuseum Kulturhuset

Denna unga prisbelönta kvartett gästade Sverige förra säsongen och gav då sexton konserter. De har framträtt i flera stora konsertsalar som Wigmore Hall i London, Berlin Philharmonie, Musikverein i Wien, Cité de la Musique i Paris, Beijing Concert Hall och Jordan Hall i Boston. Den här säsongen kommer man även att presentera sig i bl a Barbican i London och Stockholms Konserthus, detta i samband med att kvartetten är uttagen till de stora Europeiska konserthusens projekt Rising Stars. Zaïde är namnet på en turkisk slavflicka som blev drottning av Grenada i en föga känd oavslutad opera av Mozart.

SJOSTAKOVITJ

Efter Stalins död 1953 kunde konstnärerna i Sovjetunionen känna sig lugnare. De kunde nu ägna sig åt musik av mer privat natur, som finstämd och personlig kammarmusik. I mars 1960 skrev Sjostakovitj sin sjunde kvartett och senare samma år den åttonde. Den sjunde kvartetten är med sina tolv minuter Sjostakovitjs kortaste, och de tre satserna spelas utan pauser. Musiken är knapp och lakonisk, det melodiska materialet i de olika satserna är nära släkt och ägnar sig inte åt tematiskt utvecklingsarbete.

Första satsen är graciöst behaglig, och den långsamma, andra satsen, är med sina sordinerade stråkar en fridsam naturbild, inte utan referenser till mellansatsen i andra pianokonserten. Finalen knyter an till de föregående satserna och bildar en fyrstämmig fuga. Musiken är raffinerad och med en så sällsynt enkelhet i strukturen att det nästan är lika vanligt med ett ensamt instrument som att alla spelar tillsam¬mans. I andra satsen är det bara i sex takter alla spelar samtidigt – för övrigt klingar det mestadels två- eller trestämmigt.

MOZART

I dedikationen till de sex stråkkvartetter som Mozart hösten 1785 gav ut finns en programförklaring med orden: ”frukten av ett långt och mödosamt arbete”. Mozart som alltid hade så lätt för sig! 1781 hade hans vän och kollega Joseph Haydn publicerat sex kvartetter op 33, vilka han menade var skrivna ”på ett alldeles nytt och särskilt sätt”, och dessa tankar eggade Mozart att han dedicerade sina nya kvartetter till Joseph Haydn med orden ”du ryktbare man och min käraste vän”.

         Det nya var att motiven användes strängare och att alla instrumenten var lika viktiga. Mozart inspirerades alltså att efter ett uppehåll på tio år åter börja skriva egna stråkkvartetter. Självaste nyårsaftonen 1782 daterade han den första av dessa nya kvartetter, den i G-dur som spelas här.

Av den påstådda mödan märker lyssnaren ingenting. Kvartetten verkar

tvärt om vara genomsyrad av inspiration och inlevelse. Den lilla skugga man möjligen kan märka i menuettens mellandel är knappast skrämmande. Den mystiska skymning som vilar över andantet är bara en romantisk färgning. Glädje och sol strömmar ut från verkets alla satser, inte minst i finalen med sitt fugerade huvudtema.

BÉLA BARTÓK

Béla Bartók skrev sex stråkkvartetter som blivit en av vår tids viktigaste kvartettserier. Bartók tog ofta lång tid på sig att komponera, men den femte kvartetten blev färdig på en månad 1934, trots att den är hans längsta. Den är också hans mest lättillgängliga.

         I första satsen presenteras tre teman: ett rytmiskt ”slagverkstema”, ett dansant och ett lyriskt tema. När satsen närmar sig sin slutdel, presenteras dessa tre teman på nytt men i bakvänd ordning. Den andra satsen är kort och har drag av ungersk folkton. I scherzosatsen presenteras komplexa rytmer ”alla Bulgarese”, och i dess mittdel spelar den sordinerade violinen en delikat arabesk sextio gånger i rad. Vid ”accelerando” når

Vid ”accelerando” når musiken sin höjdpunkt och därefter följer i stort sett en spegelbild av hela kvartetten. Andrafiolen tar över ostinato¬arabesken, i spegelform. Fjärde satsen rymmer motiv från andra satsen, bl.a. den ungerska melodin, men lägger också stor vikt vid pizzicato- och glissandoeffek¬ter. Finalen rymmer motiv från första satsen och är liksom denna hållen i sonat¬form. Musiken blir allt eldigare fram till en kort episod i codan, där en liten enkel sång till synes helt omotiverat dyker upp – men melodin bygger helt på huvudtemat.
Programkommentarer: Stig Jacobsson


Kammarmusiken i Borås   Kontakt Uno Hallabro tel 033 277108  mail:info@kammarmusiken.se

Nedladningsbara Filer

Affisch

Programblad

Länkar och nedladdningsbara filer publiceras så snart de är tillgängliga

Länkar

www.quatuorzaide.comKonsert i samarbete med Kammarmusikförbundet

Biljett ( i dörren)

vuxen 200 SEK

ungdom/studerande (25år) 20 SEK


kortbetalning möjligt (visa/mastercard)

Swish 123 5499199Våra Sponsorer:

Konserten ingår i en nationell turné anordnad av Internationell kammarmusik i Sverige, ett samarbetsprojekt mellan Kammarmusikförbundet, Västmanlandsmusiken, Kalmar Läns Musikstiftelse, Smålands Musik & Teater och Landstinget Gävleborg/Kulturutveckling samt med stöd av Statens Musikverk. Projektet administreras av Västmanlandsmusiken.