08 feb 2019

KAMMARMUSIKEN I BORÅS

Fredag 08 februari 2019            kl 19:00

Plats: Immanuelskyrkan

Borås Åsbogatan 24


i samarbete med Kultur i Väst

Program

Beethoven String quartet op.18/4

Kurtág "Officium breve"

Beethoven String quartet op.18/6


Kuss Quartett - intressantast på den internationella scenen idag.


En kvartett med en lång karriär bakom sig och känd för sitt nogräknade sökande efter konsertinnehåll med en röd tråd - ett underliggande tema som ger en djupare kunskap om verken och förhöjer upplevelsen. Primarien Jana Kuss understryker vikten av vara en del av den långa traditionen samt att ledas av en stark personlig nyfikenhet. Deras konserter blir så upplevelser för både erfarna lyssnare och nya dito.

Kvartetten är i färd med att till sin repertoar lägga hela Beethovens skatt av stråkkvartetter. Under året 2019 kommer alla att framföras kronologiskt under deras vistelse i Japan.

Vi ska inte här räkna upp deras priser och utmärkelser, mängden samarbeten litterärt och på annat vis, kvartetten var en av de tidiga att ta sin musik till klubbmiljöer, alla de workshops de genomfört, osv. Vi vill bara nämna att under deras besök i Västsverige under februari 2019 kommer det att finnas möjlighet att bevista just en workshop. Oliver Wille, kvartettens andreviolinist, kommer den 6 februari att ge en workshop på  Musikhögskolan i Göteborg. I workshopen deltar två stråkkvartetter som har fått i uppgift att förbereda samma musikverk. De sitter samtidigt på scenen och med Olivers guidning och jämförelser av de båda ensemblernas tolkningar framträder och förtydligas olikheter och likheter i musikernas klang, vibrato, balansen mellan olika stämmor, musikaliskt uttryck etc. Mycket intressant och lärorikt!

Detta är vi alla varmt välkomna att komma och lyssna på. Tidpunkt under dagen är ännu inte klart.


Program för boråskonserten:


Beethoven String quartet op.18/4

Kurtág "Officium breve"

***

Beethoven string quartet op.18/6


Den “röda tråden” i detta program uppenbaras inte här. Kurtágs titel kan översättas “Kort katolsk liturgisk bön”. Ledtråden består kanske i det allvar båda, Kurtág och Beethoven, ägde inför livet, och musiken.Kuss Quartett

Jana Kuss + Oliver Wille violin, William Coleman viola, Mikayel Hakhnazarya cello 


Kammarmusiken i Borås   Kontakt Uno Hallabro tel 033 277108  mail:info@kammarmusiken.se

Länkar och nedladdningsbara filer publiceras så snart de är tillgängliga

Biljett ( i dörren)

vuxen 200 SEK

ungdom/studerande (25år) 20 SEK


kortbetalning möjligt (visa/mastercard)

Swish 123 5499199Våra Sponsorer: