Om Föreningen

KAMMARMUSIKEN I BORÅS

Kammarmusiken i Borås  har funnits sedan 1948, även om det har funnits en del  kammarmusikaliska aktiviteter dessförinnan.

I början var man helt inriktad på stråkmusik. Idag försöker vi att blanda stråkmusik med sång, piano, blåsmusik av olika slag och gitarr, även slagverk har förekommit.

Internationellt kända artister turas om med lovande unga musiker, ibland med lokal anknytning.


Verksamheten möjliggörs genom bidrag från Kulturrådet, Borås Stad, privata sponsorer, och inte minst: våra medlemmar!


TACK!


Styrelse :

Sonja Hanson, ordförande

Gunilla Anderson, sekreterare

Jan Welinder, kassör

Uno Hallabro, bokare

Peter Geiger

Ingela Sundström-Öberg

Jennie Ottosson


Kammarmusiken i Borås  Kontakt: Uno Hallabro  tel 033-277108   mail: info@kammarmusiken.se